Project: Zeezandwinning

Sinds 1991 is Dranaco N.V. actief in de ontginning van het zeezand (0-2/0-4). Hiervoor maken wij gebruik van een sleephopperzuiger, genaamd ARGO 1. Deze gaat op het Belgisch en Nederlands Continentaal Plat het gewenste zand opbaggeren en beschikt over een jaarlijkse productiecapaciteit van ca. 1,2 miljoen ton. Het zand wordt nadien op de sleephopperzuiger zelf uitgezeefd, om hierna te worden overgespoten in een binnenschip dat de lading naar de eindbestemming brengt.

Het zeezand wordt vaak gebruik als opmengzand voor betoncentrales, asfaltcentrales, maar ook voor sportvelden en drainagetoepassingen is het zeezand een veel gebruikt granulaat.

Dranaco N.V. kan het zeezand ontzilt of niet-ontzilt leveren volgens de wens van de gebruiker. Wij beschikken over de nodige certificaten (BENOR, KIWA, KOMO, BRL, …) zodat wij altijd het gewenste product onder kwaliteitslabel kunnen leveren.

Meer informatie: www.argo-maritiem.nl